Bo Kullmars hemsida

Bo Kullmars öllista i Google Docs format. Numera uppdelad på flera ark för att fungera bra i mobilen. Från Google Docs kan andra format generas.

Sverige
Storbritannien
Tyskland
USA
Belgien
Tjeckien
Danmark
Övriga länder

Ölställen i och runt Bamberg - sommar
Ölstöllen i och runt Bamberg - vinter

Favoritlänkar: Svenska Ölfrämjandet, Danske Ölenusiaster & CAMRA - The Campaign for Real Ale

Itialiensk favoritlänk: Lorenzo Daboves hemsida

Favoritpubar:

Akkurat
Zum Franziskaner
Oliver Twist

Lista över gamla Stockholmsbryggerier.

Bo Kullmars YouTube spellistor med ölvideo

E-post: Bo.Kullmar@kullmar.se

Bo Kullmar's home page

Bo Kullmar's all list in Google Docs format. Nowadays divided into several sheets to work well in the mobile. Other formats can be generated from Google Docs.

Sweden
United Kingdom
Germany
USA
Belgium
Czechia
Denmark
Other countries

Beer sites in and around Bamberg in swedish - summer
Beer sites in and around Bamberg in swedish - winter

Favorite links: Swedish Beer Consumers Union, Danish Beer Enthusiasts & CAMRA - The Campaign for Real Ale

Itailian favorit link: Lorenzo Dabove's home page

Favorit pubs:

Akkurat
Zum Franziskaner
Oliver Twist

Bo Kullmar's YouTube playlists with beer video

E-mail: Bo.Kullmar@kullmar.se