Bo Kullmars hemsida

Öllistan i Google Docs format. Från Google Docs kan andra format generas.

Ölställen i och runt Bamberg - sommar.
Ölstöllen i och runt Bamberg - vinter.

Favoritlänkar: Svenska Ölfrämjandet, Danske Ölenusiaster & CAMRA - The Campaign for Real Ale

Itialiensk favoritlänk: Lorenzo Daboves hemsida

Favoritpubar:

Akkurat
Zum Franziskaner
Oliver Twist
Nya Carnegie Bryggeriet

Lista över gamla Stockholmsbryggerier.

Bo Kullmars YouTube spellistor med ölvideo

E-post: Bo.Kullmar@kullmar.se

Bo Kullmar's home page

The beer list in Google Docs format. It is possible to generate other formats from Google Docs.

Beer sites in and around Bamberg in swedish - summer.
Beer sites in and around Bamberg in swedish - winter.

Favorite links: Swedish Beer Consumers Union, Danish Beer Enthusiasts & CAMRA - The Campaign for Real Ale

Itailian favorit link: Lorenzo Dabove's home page

Favorit pubs:

Akkurat
Zum Franziskaner
Oliver Twist
Nya Carnegie Bryggeriet

Bo Kullmar's YouTube playlists with beer video

E-mail: Bo.Kullmar@kullmar.se